Oprindelsesgarantier for vedvarende energi

Når du køber et produkt fra denne produkttype, så køber din elleverandør såkaldte oprindelsesgarantier fra vedvarende energianlæg svarende til dit forbrug. Teknisk er det nemlig ikke muligt at omdirigere strømmen hjem til dig eller at skille den ene type strøm fra den anden, så i virkeligheden køber du en garanti for, at der ét eller andet sted i elsystemet er produceret en mængde strøm på vedvarende energianlæg, som svarer til netop dit forbrug.

Derudover garanterer din elleverandør, at dit forbrug svarer til produktionen enten fra nye vedvarende energianlæg, der er ’højst 2 år gamle’, fra anlæg der er ’højst 10 år’ eller fra anlæg ’uden aldersbegrænsning’.

Alle, der producerer el på vedvarende energianlæg, kan få udstedt oprindelsesgarantier for produktionen. I Danmark blev der i 2008 udstedt oprindelsesgarantier til under 1/10 af den VE-produktion, der allerede indgår din el. 2/3 af garantierne blev udstedt til eksisterende vandkraftværker, typisk fra Norge og Sverige.

Udbuddet af oprindelsesgarantier er derfor i dag væsentligt større end efterspørgslen. Med andre ord er der flere oprindelsesgarantier i omløb end forbrugerne køber. Dette overskud af oprindelsesgarantier gør, at købet af dem har varierende effekt på udbygningen af vedvarende energi. Men uanset hvilket af denne type produkter, du vælger, sender du et holdningsmæssigt signal, der muligvis kan påvirke udbygningen af vedvarende energi på længere sigt.

Oprindelsesgarantier fra højst 2 år gamle VE-anlæg

Vælger du at købe denne type produkt, garanterer din elleverandør, at der er produceret en mængde strøm svarende til dit forbrug på vedvarende energianlæg, der er højst 2 år gamle. Kravet til anlæggenes alder gør, at udbuddet af oprindelsesgarantier er begrænset og at der derfor kan dannes en markedspris på disse oprindelsesgarantier. Efterspørgslen efter oprindelsesgarantier fra nyere anlæg kan dermed lægge et pres på at fremskynde opstillingen af vedvarende energianlæg.

Klimaeffekt: Køb af denne type produkt kan være med til at fremskynde opstillingen af vedvarende energianlæg, hvis en stor efterspørgsel kan skabe en reel markedspris på oprindelsesgarantier fra nyere anlæg. Samtidigt kan købet sende et holdningsmæssigt signal om, at du ønsker mere vedvarende energi.

Oprindelsesgarantier fra højst 10 år gamle VE-anlæg

Vælger du at købe denne type produkt, garanterer din elleverandør, at der er produceret en mængde strøm svarende til dit forbrug på vedvarende energianlæg, der er højst 10 år gamle. Kravet til anlæggenes alder gør, at der muligvis kan dannes en markedspris på disse oprindelsesgarantier. Efterspørgslen efter oprindelsesgarantier fra højst 10 år gamle anlæg kan derfor muligvis være med til at fremskynde opstillingen af vedvarende energianlæg.

Klimaeffekt: Køb af denne type produkt kan sende et holdningsmæssigt signal om, at du ønsker mere vedvarende energi. Købet kan muligvis være med til at fremskynde opstillingen af vedvarende energianlæg, hvis efterspørgslen efter oprindelsesgarantier fra højst 10 år gamle anlæg bliver meget stor.

Oprindelsesgarantier fra vedvarende energianlæg uden aldersbegrænsning

Vælger du at købe denne type produkt, garanterer din elleverandør, at der er produceret en mængde strøm svarende til dit forbrug på vedvarende energianlæg uden aldersbegrænsning. Sandsynligheden for at dette medfører en fremskyndelse af opstillingen af vedvarende energianlæg er meget lille. Men du sender et holdningsmæssigt signal, der muligvis kan påvirke udbygningen af vedvarende energi på længere sigt.

Klimaeffekt: Køb af denne type produkt kan sende et holdningsmæssigt signal om at du ønsker mere vedvarende energi. Sandsynligheden for, at du med købet er med til at fremskynde opstillingen af vedvarende energianlæg er meget lille.

- Find mere information om vedvarende energi på Energistyrelsens hjemmeside
- Find mere information om oprindelsesgarantier for vedvarende energiproduktion på Energinet.dk’s hjemmeside

Læs meget mere om klimavalg

Læs mere om køb af el med:
- CO2 reduktion
- bidrag til opstilling af vedvarende energianlæg