CO2 reduktion

Annullering af CO2 kvoter eller -kreditter:

Vælger du at købe denne type produkt, bidrager du til at der udledes mindre CO2 i EU eller inden for FNs klimasamarbejde. EU har sat et loft over hvor meget CO2 den energitunge industri må udlede. Derfor skal virksomhederne i den kvotebelagte industri aflevere CO2-kvoter eller erhverve CO2-kreditter ved at indgå i CO2-reducerende projekter - såkaldte JI- eller CDM-projekter - hver gang de vil udlede CO2. Ved at købe et strømprodukt af denne type bliver der annulleret et antal kvoter eller kreditter, der svarer til dit elforbrug. På den måde forhindrer du, at den energitunge industri benytter de kvoter eller kreditter, du har fået annulleret.

Klimaeffekt: Køb af denne type produkt medfører, at der udledes mindre CO2 i EU eller i de lande, hvor JI- og CDM-projekter gennemføres.


CO2-reduktion fra frivillige projekter:

Vælger du at købe denne type produkt, bidrager du til, at der gennemføres frivillige projekter, der reducerer CO2-udledningen. Dermed kan du sikre du dig, at der sker en CO2-reduktion svarende til den mængde CO2, dit elforbrug medfører. Disse projekter foregår uden for FN’s klimasamarbejde og kan derfor give CO2-reduktioner på globalt plan. Det skal understreges, at der er rigtig mange forskellige projekter i denne kategori og hvis du vil vide helt præcist, hvad dit valg af strømprodukt indebærer, skal du nærlæse den projektbeskrivelse, der skal følge med elleverandørens beskrivelse af strømproduktet.

Klimaeffekten: Køb af denne type produkt medfører, at der udledes mindre CO2 i de lande, der ikke har reduktionsforpligtelser som følge af FN's klimasamarbejde. Samtidig kan der være ekstra miljømæssige eller sociale effekter alt efter hvilke projekter, der er tale om.

Find mere information om klimaindsats, CO2-kvoter, CO2-kreditter og CO2-projekter på Energistyrelsens hjemmeside.

Læs meget mere om klimavalg

Læs mere om køb af el med:
- bidrag til opstilling af vedvarende energianlæg
- oprindelsesgaranti for vedvarende energi